32. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.12.2017 - 15:07:51

9. hlasování

Předkladatel: nám. Kotas

Rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021
návrh

3b). ŘEÚ/2


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 29Proti: 9Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Nehlasoval Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 2)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Proti Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Proti Ilona Jehličková:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Nehlasoval