32. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.12.2017 - 16:26:10

19. hlasování

Předkladatel: nám. Šindelář

Rozhodnutí o svěření části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul. do správy příspěvkové organizaci SITMP
návrh

15. KŘTÚ/2


Návrh byl přijat
Přítomno: 38Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:nepřít. Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:nepřít. Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:nepřít. Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Pro Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:nepřít. Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro