32. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.12.2017 - 17:16:10

60. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Výkup části pozemku parc. č. 864/17, k. ú. Valcha, od fyzické osoby zaps. na LV č. 596 pro k. ú. Valcha, do majetku města Plzně.
návrh

54. MAJ/6


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 34Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:nepřít. Jiří Bis:Nehlasoval Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:nepřít. Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Pro Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:nepřít. Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Nehlasoval Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Nehlasoval