33. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 25.01.2018 - 13:13:09

42. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová, radní Šlouf

Rozdělení vlast.práva k nemovité věci na vlast.právo k jednotkám,prodej bloku F v lokalitě Sylván,po jednotkách,založení společenství v předmětném domě a schválení jeho stanov
návrh spojení bodů radní Matoušové

35. PROP+BYT/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 34Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:omluven Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Miloslav Šimák:Nehlasoval Petr Osvald:omluven Milan Šupík:omluven
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:omluven
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:omluven     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:omluven Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:omluven   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro