3. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 29.01.2015 - 10:29:38

3. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 11. 12. 2014 - 28. 1. 2015 (materiál přijde na stůl)
návrh

2. PRIM/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 45Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 4

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Nehlasoval Petr Chvojka:Nehlasoval
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Nehlasoval
Miloslava Rutová:Nehlasoval Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro