3. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 29.01.2015 - 14:42:25

8. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“
návrh

5. ÚKEP/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 9

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:nepřít.     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:nepřít. Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:nepřít.