3. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 29.01.2015 - 15:04:45

12. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda
návrh

9. PRIM/2


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 34Proti: 4Zdržel se: 3

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 1, Proti: 4, Zdržel se: 3)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Proti Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:nepřít.