3. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 29.01.2015 - 16:24:16

23. hlasování

Předkladatel: nám. Kotas

Návrh na změnu členů orgánů společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
návrh

19. NámK/9


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 28Proti: 13Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Proti Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Zdržel se
ANO(Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Proti
Ivana Mádlová:Proti David Procházka:Proti Bohuslav Rada:Proti
Miloslava Rutová:Proti Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 1)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Proti Karel Kvit:Proti
Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:omluven