3. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 29.01.2015 - 16:40:30

31. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“ vyhlášeného na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015
návrh

25. OK/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 32Proti: 6Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 2)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Proti Bohuslav Rada:Proti
Miloslava Rutová:Proti Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:nepřít.     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven