3. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 29.01.2015 - 16:56:37

48. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Městské soutěže na prodej dvou volných bytů na adrese nám. Generála Píky 30, Plzeň – byt č. 6, a nám. Generála Píky 31, Plzeň – byt č. 19
společná diskuse PROP 1 - 7

42. PROP/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Nehlasoval Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:Pro
Miloslava Rutová:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven