2. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 11.12.2014 - 11:39:57

27. hlasování

Předkladatel: Mgr. Zarzycký

Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 8. 2014 do 12. 11. 2014
návrh

17. KV/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 47Pro: 39Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Nehlasoval Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Nehlasoval Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Nehlasoval
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Miloslava Rutová:Pro Pavel Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro