2. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 11.12.2014 - 19:50:31

83. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Další nakládání s objektem Klatovská 19
návrh

69. MAJ/8


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 45Pro: 23Proti: 18Zdržel se: 3

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:nepřít. Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Pavel Boček:nepřít. Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Zdržel se
ANO(Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se: 1)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Proti
Ivana Mádlová:Proti David Procházka:Proti Bohuslav Rada:Proti
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:Proti Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Proti Ilona Jehličková:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti Ondřej Ženíšek:Proti   
KSČM(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 1)
Jana Bystřická:Proti František Hrubeš:Proti Karel Kvit:Nehlasoval
Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Zdržel se