Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 17. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 15.9.2021 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně, svěření majetku do trvalé správy MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
4
Poskytnutí slevy z nájemného nájemci za účelem zmírnění negativních dopadů koronavirové krize – žadatel: Allendex s.r.o.
Ing. Mgr. Chalupová
5
20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 04/2021 až 06/2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň, p. o., IČO 70941025 na podporu vzdělávání cizinců ve školním roce 2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň a 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň na projekty s názvem „Šablony pro MŠ“
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na výsadbu stromů na území MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (2. splátka 2021)
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu na mimořádné odměny pro pracovníky vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s epidemií COVID-19
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na „Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) Plzeňského kraje v roce 2021“
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – fixní složka finančního vztahu – kompenzační bonus za bonusové období od 01.04.2021 do 31.05.2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 - přijetí finančního daru – dárce Roman Pilíšek, Plzeň za účelem vybudování veřejných parkovacích míst v rámci inv. akce „Rekonstrukce vnitrobloku Boettingerova x Sukova“
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
Blokace finančních prostředků ve FRR MO Plzeň 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
16
Blokace volných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
Individuální dotace
Mgr. Ondřej Ženíšek
18
Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2021
Ing. Baloun
19
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 17. zasedání ZMO Plzeň 3
p. Strobach
20
Informativní zprávy předložené na 17.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
21
Různé
22
Závěr
Pracuji...