Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 16. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 12.7.2021 od 15:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Poskytnutí finančního daru oblastem postiženým ničivým tornádem
4
Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely pro sociální oblast a oblast kultury
5
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
6
Závěr
Pracuji...