Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 16. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 7.7.2021 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
19. rozpočtové opatření roku 2021 - poskytnutí finančních darů oblastem postižených živelnou katastrofou dne 24. 6. 2021 z prostředků Fondu rezerv a rozvoje
Mgr. Ondřej Ženíšek
3
Různé
4
Závěr
Pracuji...