Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 9.9.2021 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu, organizační záležitosti
Mgr. Hrubý
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
Mgr. Hrubý
3
Volba návrhové komise
Mgr. Hrubý
4
Předání ocenění JSDH Plzeň - Doubravka za zapojení dobrovolných hasičů při řešení následku v Moravské Nové Vsi po ničivém tornádu.
Tomáš Soukup
5
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Tomáš Soukup
6
Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2021 - 1. pololetí
Ing. Majerová
7
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11
Ing. Majerová
8
Převod do rozpočtu Dětského centra Plzeň na pořízení trampolíny vč. změny rozpočtu MO Plzeň 4 - rozpočtové opatření č. 12
Ing. Majerová
9
Převod do rozpočtu ÚSO MMP - odboru sociálních služeb na realizaci projektu pro seniory "Nedám se!" vč. změny rozpočtu MO Plzeň 4 - rozpočtové opatření č. 13
Ing. Majerová
10
Schválení dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 v roce 2021 v rámci Dotačního programu mikrogranty II pro rok 2021
Ing. Majerová
11
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 14
Ing. Majerová
12
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č.15
Ing. Majerová
13
Změna č. 3 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2021
Ing. Malinová
14
Projednání novely Statutu města Plzně
Mgr. Hrubý
15
Soudní spor V. M. - schválení smíru
Mgr. Hrubý
16
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Ing. Bc. Brůhová, MBA
17
Informativní zprávy
Ing. Bc. Brůhová, MBA
18
Zpráva o činnosti KV
Bc. Michal Chalupný
19
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
20
Záměr finančního podílu MO Plzeň 4 na výstavbě nové mateřské školy v Plzni - Újezdě
Tomáš Soukup
21
Záměr finančního podílu na realizaci akce "Cyklostezka Na Dražkách"
Tomáš Soukup
22
Různé
Mgr. Hrubý
Pracuji...