Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 9.12.2021 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu, organizační záležitosti
Mgr. M. Hrubý
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
Mgr. M. Hrubý
3
Volba návrhové komise
Mgr. M. Hrubý
4
Revokace usnesení ZMO P4 č. 0045/21 ze dne 9.9.2021 v bodu II./g ve věci změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021
Ing. Majerová
5
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí roku 2021
Ing. Majerová
6
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - souhrnné rozpočtové opatření č. 16
Ing. Majerová
7
Převod do rozpočtu SVS MP na projektovou přípravu akce "Stavební úpravy Masarykovy ulice v úseku Moravská-Smrková" vč. změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 17
Ing. Majerová
8
Převod do rozpočtu ONM MMP na výkup pozemku pro realizace akce "Plzeň - Lobzy: Povodňový park" vč. změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 18
Ing. Majerová
9
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 19
Ing. Majerová
10
Rozpočet na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025
Ing. Majerová
11
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 20
Ing. Majerová
12
Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)
Ing. Majerová
13
Dotační programy pro rok 2022
Ing. Majerová
14
Změna termínů u smluv o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka a Handball club Plzeň-Újezd, z.s.
Ing. Majerová
15
Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně
Ing. Majerová, T. Soukup
16
Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2022.
Ing. Malinová
17
Schválení termínů zasedání ZMO P4 na rok 2022
Mgr. M. Hrubý
18
Splněná a prodlužovaná usnesení
Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
19
Informativní zprávy
Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
20
Zpráva o činnosti KV
Bc. Michal Chalupný
21
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
22
Různé
Mgr. M. Hrubý
Pracuji...