Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 19. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 2.3.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Změna použití Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 a schválení Dodatku č. 7 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO Plzeň 3
Mgr. Procházka
4
Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Mgr. Procházka
4a
Přejmenování ulice „Sirková“ na „Ukrajinská“
Mgr. Procházka
5
45. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 10/2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 11/2021
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her
Mgr. Ondřej Ženíšek
9a
2. rozpočtové opatření roku 2022 - poskytnutí humanitární pomoci pro občany postižené válkou na Ukrajině z prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3
Mgr. Ženíšek
9
Neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2022
Ing. Petr Baloun
11
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 19. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
12
Informativní zprávy předložené na 19.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
13
Různé
14
Závěr
Pracuji...