Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 27.1.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu, organizační záležitosti
Mgr. M. Hrubý
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
Mgr. M. Hrubý
3
Volba návrhové komise
Mgr. M. Hrubý
4
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 21
Ing. Majerová
5
Nakládání s pozemky – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, k.ú. Lobzy (ČEZ Distribuce, a.s.)
Ing. Majerová
6
Změna č. 1 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022
Ing. Malinová
7
Účetní převod projektové dokumentace na akci „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty „Na Drážkách, Plzeň“ na SVS MP
Ing. Malinová
8
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 2.12.2021 do 18.1.2022
Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
9
Informativní zprávy
Ing. Bc. M. Brůhová, MBA
10
Zpráva o činnosti KV
Bc. Michal Chalupný
11
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
12
Různé
Mgr. M. Hrubý
Pracuji...