Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 21. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 15.2.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Ústní informace hostů, tj. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
5
Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
6
Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2021-01/2022
Mgr. Janouškovec
8
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2021-01/2022
Ing. Sokol, MBA
9
Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022
PhDr. Fluxa
10
Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
p. Trůková
11
Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
12
Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2021
PhDr. Fluxa
13
Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022
PhDr. Fluxa
14
Plánované rozšíření cyklostezky u Radbuzy
PhDr. Fluxa
15
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 11. 11. 2021 do 2. 2. 2022
Ing. Sokol, MBA
16
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...