Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 23.2.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu, organizační záležitosti
Mgr. M. Hrubý
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
Mgr. M. Hrubý
3
Volba návrhové komise
Mgr. M. Hrubý
4
Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky č. X/2022, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Mgr. M. Hrubý
5
Různé
Mgr. M. Hrubý
Pracuji...