Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 22. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 1.3.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
p. Andrlík
4a
Záměr MO P2 - Slovany poskytnout humanitární pomoc Ukrajině a občanům zasažených oblastí
PhDr. Fluxa
5
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...