Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 23. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 12.4.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022
Ing. Aschenbrenner
5
Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2021
Ing. Aschenbrenner
6
Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za rok 2021
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022
Mgr. Janouškovec
8
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022
Ing. Sokol, MBA
9
Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
10
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Ing. Aschenbrenner
11
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu
Eva Trůková
12
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2021
PhDr. Fluxa
13
Rozpočtové opatření č. 3 + 4 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022. Blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 - Slovany
PhDr. Fluxa
14
Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022
PhDr. Fluxa
15
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022
PhDr. Fluxa
16
Vytvoření rezervy ve FRR MO P2 - Slovany na údržbu majetku svěřeného do trvalé správy MO P2 - Slovany
PhDr. Fluxa
17
Poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 161 414 Kč na pomoc Ukrajině, rozpočtové opatření č. 7/2022
Ing. Aschenbrenner
18
Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu HZ Plzeň – Koterov, část I. - Novostavba sociálního zázemí“
PhDr. Fluxa
19
Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022
PhDr. Fluxa
20
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022
Ing. Sokol, MBA
21
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...