Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 21.4.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu, organizační záležitosti
Mgr. M. Hrubý
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
Mgr. M. Hrubý
3
Volba návrhové komise
Mgr. M. Hrubý
4
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2021
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 1
Ing. Majerová
6
Podpora projektu Sportmanie Plzeň 2022 a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - RO č. 2
Ing. Majerová
8
Dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2022 + rozpočtové opatření č. 5
Ing. Majerová
9
Dotace z dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022
Ing. Majerová
10
Dotace z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2022
Ing. Majerová
11
Individuální dotace z rozpočtu MO P4: Mezigenerační a dobrovolnické středisko TOTEM,z.s. a s tím související změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3
Ing. Majerová
12
Individuální dotace z rozpočtu MO P4: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň a s tím související změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4
Ing. Majerová
13
Rozpočtové opatření v souvislosti s projekty druhého ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami
Ing. Majerová
14
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu
Ing. Majerová, T. Soukup
15
Změna č. 2 plánu investic MO P4 v roce 2022.
Ing. Malinová
16
Schválení účetního odpisu nedokončených investic: Studie proveditelnosti zelené střechy na objektech 57.MŠ, Nad Dalmatinkou 1, Plzeň Studie proveditelnosti zelené střechy na objektech konečné zastávky PMDP Doubravka
Ing. Malinová
17
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Ing. Malinová
18
Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026
Mgr. M. Hrubý
19
Nový název parkového prostoru v k.ú. Červený Hrádek u Plzně
Mgr. M. Hrubý
20
Splněná a prodlužovaná usnesení od 20.1.22 do 11.4.22
Mgr. M. Hrubý
21
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
22
Zpráva o činnosti KV
Bc. Michal Chalupný
23
Zpráva o činnosti RMO P4 za období od 19.1.22 do 11.4.22
Tomáš Soukup
24
Různé
Mgr. M. Hrubý
Pracuji...