Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 16.6.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu
M. Bláhová
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 na rok 2022 - 1. čtvrtletí
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 7
Ing. Majerová
6
Schválení dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 - Dotační program mikrogranty pro rok 2022
Ing. Majerová
7
Vyhlášení dotačního programu mikrogranty II pro rok 2022
Ing. Majerová
8
Schválení poskytnutí finančního daru pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Plzeň – Újezd, včetně návrhu smlouvy a s tím související změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 8
M. Bláhová
9
Změna č. 3 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022
Ing. Malinová
10
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu Odboru Smart Cities a podpory podnikání MMP na akci „Kamerový systém MO 4 - OC Centrum“ a změna rozpočtu MO P4 na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 9
Ing. Malinová
11
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
12
Splněná a prodlužovaná usnesení od 12.4.2022 do 6.6.2022
Mgr. M. Hrubý
13
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
14
Zpráva o činnosti KV
Bc. Michal Chalupný
15
Různé
M. Bláhová
Pracuji...