Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 22. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 14.9.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Stanovisko k návrhu novely Statutu města Plzně
Mgr. Procházka
4
26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 04/2022–07/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru SSI MO 3 v roce 2022, aktualizace potřeb finančních prostředků na jedn. stav. investice kryté z FRR MO 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu MO Plzeň 3 na projekt „Obec přátelská rodině“
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO 3 pro 49.MŠ,Plzeň,IČO 70941017 na podporu volnočasových adapt. skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 v roce 2022
10
32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 – zvýšení podílu MO Plzeň 3 na příjmech z cizích daní pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 pro rok 2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) Plzeňského kraje v roce 2022“
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu výdajů Odboru SSI pro rok 2022–přesun finančních prostředků z provozních výdajů odboru do investič.příspěvku pro 49.MŠ, Puškinova 5,Plzeň
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
Poskytnutí finančního daru za účelem pomoci obyvatelům a obnovy Národního parku České Švýcarsko v důsledku ničivého požáru
Mgr. Ondřej Ženíšek
14a
Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2022
Ing. Petr Baloun
16
Informativní zprávy předložené na 22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
17
Různé
18
Závěr
Pracuji...