Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 26. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 14.9.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Projednání informativních zpráv na 26. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
5
Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2022
Ing. Aschenbrenner
6
Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2022
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2022
Mgr.Janouškovec
8
Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2022
Ing. Sokol, MBA
9
Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
10
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-červen 2022
PhDr. Fluxa
11
Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022
PhDr. Fluxa
12
Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 49 648 Kč
p. Trůková
13
Projednání informativních zpráv na 26. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
14
Podnět pana Roberta Kretschmera na zlepšení stavu v oblasti garáží ve Velenické ulici a návrh odpovědi
p. Andrlík
15
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 19. 5. 2022 do 31. 8. 2022
Ing. Sokol, MBA
16
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...