Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 25. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 17.8.2022 od 13:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Stanovení neuvolněné funkce místostarosty MO P2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
5
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...