Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 8.9.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Složení slibu. Schválení programu
M. Bláhová
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2022 - 1. pololet
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 10
Ing. Majerová
6
Schválení dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 - Dotační program mikrogranty II pro rok 2022
Ing. Majerová
7
Změna č. 4 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022
Ing. Malinová
8
Převod realizovaných akcí na Správu veřejného statku města Plzně
Ing. Malinová
9
Změna č. 5 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2022
Ing. Malinová
10
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
11
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
12
Projednání novely Statutu města Plzně
Mgr. Hrubý
13
Zpráva o činnosti KV
Bc. Michal Chalupný
14
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
15
Různé
M. Bláhová
Pracuji...