Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 1. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 19.10.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
Ing. Aschenbrenner
2
Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
5
Schválení Volebního řádu pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
6
Volba návrhové a volební komise
Ing. Aschenbrenner
7
Volba starosty, místostarostů a ostatních členů Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
8
Volba předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
9
Rozdělení kompetencí místostarostů
Ing. Aschenbrenner
10
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
Ing. Aschenbrenner
11
Diskuse
Ing. Aschenbrenner
12
Závěr
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...