Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 1. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 19.10.2022 od 13:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3
3
Jednací řád ZMO Plzeň 3 a Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem MO3
Mgr. Procházka
4
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5
Schválení programu
6
Volba volební komise
7
Stanovení počtu členů Rady městského obvodu Plzeň 3, počtu místostarostů Městského městského obvodu Plzeň 3
Mgr. Procházka
8
Volba starosty, místostarostů a členů Rady městského obvodu Plzeň 3
Mgr. Procházka
9
Určení uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
10
Stanovení působnosti místostarostů Městského obvodu Plzeň 3
Mgr. Procházka
11
Zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Mgr. Procházka
12
Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
Mgr. Procházka
13
Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO 3, Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
Mgr. Procházka
14
Poskytnutí příspěvků členům ZMO 3, stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad, stanovení paušální náhrady ušlého výdělku pro neuvolněné členy zastupitelstva
Mgr. Procházka
15
Proplacení dovolené za rok 2022 z důvodu ukončení funkce 1.místostarosty MO Plzeň 3 Ing. Petra Balouna
Mgr. Procházka
16
Závěr
17
Různé
Pracuji...