Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 1. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.10.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1
3
Určení ověřovatelů zápisu
4
Schválení programu
5
Informace o platném Jednacím řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 a Volebním řádu pro volby konané Zastupitelstvem MO Plzeň 1
6
Volba návrhové a volební komise
7
Volba starosty a místostarostů
8
Volba ostatních členů Rady MO Plzeň 1
9
Zřízení finančního a kontrolního výboru
10
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
11
Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1
12
Kompetenční usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 pro volební období 2022 - 2026
13
Projev starosty MO Plzeň 1
14
Diskuze, různé
15
Závěr
Pracuji...