Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 6. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 20.10.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení ustavujícího zasedání
M. Bláhová
2
Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva MO Plzeň 4
T.Soukup
3
Schválení programu ustavujícího zasedání
T.Soukup
4
Jmenování ověřovatelů zápisu
T. Soukup
5
Volba volební a návrhové komise
T.Soukup
6
Volba starosty, místostarostů a členů Rady MO Plzeň 4
T. Soukup
7
Zřízení Kontrolního výboru. Volba předsedy, místopředsedy a členů Kontrolního výboru ZMO P4 pro volební období 2022-2026
T.Soukup
8
Zřízení Finančního výboru. Volba předsedy, místopředsedy a členů Finančního výboru ZMO P4 pro volební období 2022-2026
T.Soukup
9
Zřízení Bezpečnostního výboru. Volba předsedy, místopředsedy a členů Bezpečnostního výboru ZMO P4 pro volební období 2022-2026
T.Soukup
10
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4, stanovení pravidel odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli
Mgr. M. Hrubý
11
Individuální dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 – obec Kyšice
Ing. Majerová
12
Různé
M. Bláhová
Pracuji...