Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 1. schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 18.10.2022 od 10.00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení ustavujícího zasedání ZMP
2
Stanovení předsedajícího v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
3
Složení slibu členů Zastupitelstva města Plzně
4
Schválení programu jednání, volba návrhové komise, volba volební komise, jmenování ověřovatelů zápisu
p. primátor
5
Stanovení počtu členů Rady města Plzně a počtu náměstků primátora, určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Plzně uvolněni, a zřízení výborů Zastupitelstva města Plzně
p. primátor
6
Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, dalších členů Rady města Plzně a uvolněných členů Zastupitelstva města Plzně, volba předsedů výborů Zastupitelstva města Plzně - součást materiálu PRIM/1
p. primátor
7
Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně
p. primátor
8
Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Plzně
p. primátor
9
Různé
Pracuji...