Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 2. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 7.12.2022 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Volba člena Rady MO Plzeň 1
4
Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
5
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
6
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1
7
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2022
8
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP, určených pro SITmP
9
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022
10
Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 - 2026
11
Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 v roce 2023
12
Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 30. 9. 2022
13
Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2023
14
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
15
Informativní zprávy
16
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
17
Závěr
Pracuji...