Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 6.12.2022 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
3
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
4
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
5
Ústní informace hostů, t.j. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
6
Činnost orgánů města Plzně za období od 14. 9. 2022 do 6. 12. 2022
Ing. Aschenbrenner
7
Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
8
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2022
p. Složil
9
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2022
Ing. Sokol, MBA
10
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2022
p. Andrlík
11
Rozpočtové opatření č. 17 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022
p. Andrlík
12
Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024-2026
p. Andrlík
13
Poskytnutí 2 ks dieselových generátorů jako věcného daru v celkové hodnotě 103 598 Kč v rámci humanitární pomoci Ukrajině
Ing. Aschenbrenner
14
Novela Statutu města Plzně
Ing. Aschenbrenner
15
Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
16
Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2023
Ing. Aschenbrenner
17
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...