Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 7. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 8.12.2022 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Složení slibu, schválení programu
M. Bláhová
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí 2022
Ing. Majerová
5
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11
Ing. Majerová
6
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 12
Ing. Majerová
7
Rozpočet na rok 2023, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026
Ing. Majerová
8
Nakládání s pozemky - stanovisko k vyjmutí nemovitého majetku z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Červený Hrádek u Plzně (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)
Ing. Majerová
9
Nakládání s pozemky - stanovisko k vyjmutí nemovitého majetku z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Újezd (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)
Ing. Majerová
10
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2023
Ing. Majerová
11
Individuální dotace Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Doubravka - prodloužení termínu realizace projektu
Ing. Majerová
12
Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2023
Ing. Malinová
13
Účetní převod projektové dokumentace na akci „Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul.“ na SVS MP
Ing. Malinová
14
Schválení termínů konání zasedání ZMO P4 2023
M. Bláhová
15
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
16
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
17
Schválení nového Jednacího řádu ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
18
Schválení nového Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
19
Schválení nového Jednacího řádu Finančního a Bezpečnostního výboru ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
20
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
21
Různé
M. Bláhová
Pracuji...