Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 3. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 1.2.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
3
Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3
Mgr. Procházka
4
Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3
Pavel Šrámek
5
45. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro vybrané MŠ na území MO 3 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2022/2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
46. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 10/2022–11/2022
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 z Operačního programu Jan Amos Komenský pro 44. MŠ Plzeň, Tomanova 3,5 a 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zapojení blokovaných prostředků ve FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 pro rok 2023 na dot. program na podporu nezisk.subj. za účelem kompenzace zvýšených prov.nákl.souvis.s nárůstem cen en
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023 na stavební investice Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň na projekt prevence kriminality "Dny s policií“ 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023
Pavel Šrámek
12
Svěření částí pozemků a nově vybudovaných staveb na těchto pozemcích do trvalé správy MO Plzeň 3 - Plzeň Bory (U Borského parku, Kaplířova - Dobřanská)
Mgr. Procházka
13
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 3. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
14
Informativní zprávy předložené na 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
15
Různé
16
Závěr
Pracuji...