Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 31.1.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
3
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
4
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
5
Ústní informace hostů, t.j. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany , o činnosti na svých úsecích
hosté
6
Činnost orgánů města Plzně za období od 7. 12. 2022 do 31. 1. 2023
Ing. Aschenbrenner
7
Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
8
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2022 - 01/2023
p. Složil
9
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2022 - 01/2023
Ing. Sokol, MBA
10
Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023
p. Andrlík
11
Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2023
p. Trůková
12
Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
13
Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
14
Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2022
p. Trůková
15
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 1. 9. 2022 do 11. 1. 2023
Ing. Sokol, MBA
16
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...