Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 1. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 26.1.2023 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu
M. Bláhová
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Revokace usnesení ZMO P4 č. 0059/22 ze dne 8.12.2022 v bodu II./b) ve věci rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022
Ing. Majerová
5
Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 13
Ing. Majerová
6
Podpora projektu "Dny s policií" 2023 a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - RO č. 1
Ing. Majerová
7
Odvolání a volba členů výborů ZMO P4
M. Bláhová
8
Volba člena Kontrolního výboru ZMO P4
M. Bláhová
9
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 29.11.2022 do 18.1.2023
Mgr. M. Hrubý
10
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
11
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 4, stanovení pravidel odměňování členů komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou zastupiteli
Mgr. Michal Hrubý
12
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
13
Různé
M. Bláhová
Pracuji...