Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 4. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 4.4.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Složení slibu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
3
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
4
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
5
Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026
Ing. Aschenbrenner
6
Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2022
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2022
Ing. Aschenbrenner
7a
Stanovisko ke zrušení poboček České pošty, s. p., na území MO Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
8
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2023
p. Složil
9
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2023
Ing. Sokol, MBA
10
Činnost orgánů města Plzně za období od 1. 2. 2023 do 4. 4. 2023
Ing. Aschenbrenner
11
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2022
p. Andrlík
12
Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023
p. Andrlík
13
Rozpočtové opatření č. 4 + 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023
p. Andrlík
14
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2023. Rozpočet účelových fondů MO P2 - Slovany po finančním vypořádání roku 2022
p. Andrlík
15
Uzavření nové darovací smlouvy s Arsanat, z.s., na projekt Křídla naděje - umístění skulptury na Koterovské vyhlídce
p. Andrlík
16
Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů
p. Andrlík
17
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Mgr. Cinádr
18
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Mgr. Cinádr
19
Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2023
p. Trůková
20
Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2024 pro projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Koterov"
p. Trůková
21
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 12. 1. 2023 do 6. 3. 2023
Ing. Sokol, MBA
22
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...