Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 2. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 20.4.2023 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu
M. Bláhová
2
Jmenování ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2022
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - souhrnné rozpočtové opatření č. 2
Ing. Majerová
6
Nakládání s pozemky – stanovisko k vyjmutí pozemku z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Doubravka (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)
Ing. Majerová
7
Dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2023 + RO č. 3
Ing. Majerová
8
Dotace z dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2023
Ing. Majerová
9
Dotace z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2023
Ing. Majerová
10
Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Majerová
11
Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2022.
Ing. Malinová
12
Schválení „Změny č.2 Územního plánu města Plzně“
Ing. Malinová
13
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4 od 19.1. do 12.4.2023
Mgr. M. Hrubý
14
Změna ve složení Redakční rady Doubraveckých listů
Mgr. M. Hrubý
15
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
16
Zpráva o činnosti KV
Bc. Martin Kubin
17
Zpráva o činnosti RMO P4
Tomáš Soukup
18
Převod částky 10 mil. Kč do rozpočtu MMP na realizaci investiční akce "Nová budova úřadu MO Plzeň 4" včetně změny rozpočtu MO pro rok 2023 - rozpočtové opatření č.4
Ing. Majerová
19
Různé
M. Bláhová
Pracuji...