Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 5. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 19.6.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Ústní informace hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
5
Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
6
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2023
p. Složil
7
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2023
Ing. Sokol, MBA
8
Činnost orgánů města Plzně za období od 5. 4. 2023 do 19. 6. 2023
Ing. Aschenbrenner
9
Rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období leden-březen 2023
p. Andrlík
10
Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023
p. Andrlík
11
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
p. Andrlík
12
Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2023
p. Trůková
13
Personální změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
14
Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
15
Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
p. Andrlík
16
Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 - Slovany od počátku roku 2023, včetně investic v budovách MŠ
p. Trůková
17
Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2023
p. Trůková
18
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 7. 3. 2023 do 5. 5. 2023
Ing. Sokol, MBA
19
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...