Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 5. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 21.6.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení
2
Jmenování velitele JSDHO Plzeň Radobyčice
Mgr. David Procházka
3
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
4
Poskytnutí finančního daru na podporu udržitelné dopravy a elektromobility, formou pořízení nabíjecích stanic pro elektrokola, na území MO Plzeň 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
5
16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – účelový provozní převod fin. prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 s určením pro 70. MŠ na výtvarné potřeby, pracovní materiál a pomůcky pro realizaci volnočasových akcí
Mgr. Ondřej Ženíšek
6
17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 3/2023 - 4/2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
7
18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
8
19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
9
20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zvýšení provozních příjmů rozpočtu MO Plzeň 3 a zvýšení provozních výdajů JSDH Skvrňany pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
10
21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí transferu ze státního rozpočtu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
11
22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2023 na posílení provozních výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3
Mgr. Ondřej Ženíšek
12
23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na realizaci projektu „Škodaland – parkovací stání pro karavany“
Mgr. Ondřej Ženíšek
13
24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2023 – změna závazných ukazatelů rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 pro rok 2023
Mgr. Ondřej Ženíšek
14
Poskytnutí individuálních dotací
Mgr. Ondřej Ženíšek
15
Poskytnutí dotací na podporu neziskových subjektů za účelem kompenzace zvýšených provozních nákladů souvisejících s nárůstem cen energií
Mgr. Ondřej Ženíšek
16
Změna katastrálních území Valcha a Litice u Plzně a změna hranic městského obvodu Plzeň 3 a Plzeň 6 - Litice v souladu se Statutem města
Mgr. Ondřej Ženíšek
17
Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2023
Pavel Šrámek
18
Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci investiční akce „Náves v Radobyčicích - úpravy parkování“
Pavel Šrámek
19
Pojmenování ulice v k. ú. Skvrňany
Mgr. David Procházka
20
Změna jmenovitého plánu investic odboru SVV na rok 2023
Mgr. David Procházka
21
Vyjmutí části pozemku p.č. 10050/2 v k.ú. Plzeň z trvalé správy MO Plzeň 3
Mgr. David Procházka
22
Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 5. zasedání ZMO Plzeň 3
Jiří Strobach
23
Informativní zpráva předložená na 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
Mgr. Procházka
24
Různé
25
Závěr
Pracuji...