Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 8.6.2023 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu
M. Bláhová
2
Volba ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2023
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - souhrnné rozpočtové opatření č. 5
Ing. Majerová
6
Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 - Dotační program mikrogranty pro rok 2023 včetně změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 6
Ing. Majerová
7
Vyhlášení dotačního programu mikrogranty II pro rok 2023 včetně změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 7
Ing. Majerová
8
Schválení „Změny č.3 Územního plánu města Plzně"
Ing. Malinová
9
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
10
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
11
Zpráva o činnosti KV
Bc. Martin Kubin
12
Zpráva o činnosti RMO P4
T.Soukup
13
Různé
M. Bláhová
Pracuji...