Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 5. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 21.6.2023 od 15:30 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise
2
Schválení programu jednání
3
Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
5
Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
6
Přijetí investičního převodu z rozpočtu MMP a zařazení nově zahajovaných akcí
7
Zařazení nově zahajované akce „Projektová příprava-Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením u Košuteckého jezírka“, včetně rozpočtového opatření
8
Projednání poskytnutí individuálních neinvestičních dotací na veřejně prospěšné účely včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
9
Projednání poskytnutí individuální investiční dotace pro sociální oblast včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
10
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2023
11
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2023
12
Informativní zprávy
13
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
14
Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé
15
Závěr
Pracuji...