Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 6. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 19.9.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026
Ing. Aschenbrenner
5
Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí roku 2023
p. Andrlík
6
Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí roku 2023
Ing. Aschenbrenner
7
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2023
p. Složil
8
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2023
Ing. Sokol, MBA
9
Zpráva o činnosti orgánů města Plzně za období od 20. 6. 2023 do 19. 9. 2023
Ing. Aschenbrenner
10
Zpráva o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti
Ing. Aschenbrenner
11
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-červen 2023
p. Andrlík
12
Rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023
p. Andrlík
13
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2023
p. Andrlík
14
Vyjmutí pozemku p. č. 1311/2, k. ú Božkov, z trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany
p. Trůková
15
Svěření části pozemku p. č. 1165/14, k. ú Hradiště u Plzně, do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany (část parkoviště u kulturního domu Šeříková).
p. Trůková
16
Darovací smlouva - přijetí daru - 10 ks odpadkových košů na psí exkrementy od firmy Christ Car Wash s. r. o., Koterovská 534/175, 326 00 Plzeň, IČ: 25201581
p. Trůková
17
Novela Statutu města Plzně
p. Trůková
18a
Příprava a realizace liniových staveb na území MO Plzeň 2 - Slovany
p. Soukup
18
Personální změna ve složení Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Ing. Aschenbrenner
19
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 6. 5. 2023 do 28. 8. 2023
Ing. Sokol, MBA
20
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...