Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 4. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 7.9.2023 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání
M. Bláhová
2
Volba ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za rok 2023 - 1. pololetí
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - souhrnné rozpočtové opatření č. 8
Ing. Majerová
6
Dotace z rozpočtu MO Plzeň 4 - Dotační program mikrogranty II pro rok 2023
Ing. Majerová
7
Revokace usnesení ZMO P4 č. 0027/23 ze dne 8. 6. 2023 ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 (Dotační program mikrogranty pro rok 2023)
Ing. Majerová
8
Nakládání s nemovitými věcmi – stanovisko (podmíněné) k vyjmutí nemovitostí z trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Újezd (Příloha č. 3 Statutu města Plzně) – 33. MŠ
Ing. Majerová
9
Změna č. 1 plánu investic MO Plzeň 4 v roce 2023
Ing. Malinová
10
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
11
Informativní zprávy ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
12
Projednání novely Statutu města Plzně
Mgr. M. Hrubý
13
Zpráva o činnosti KV
Bc. Martin Kubin
14
Zpráva o činnosti RMO P4
T.Soukup
15
Různé
M. Bláhová
Pracuji...