Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 7. schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 5.12.2023 od 14:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Zahájení a schválení programu zasedání
Ing. Aschenbrenner
2
Volba návrhové komise
Ing. Aschenbrenner
3
Stanovení ověřovatelů zápisu
Ing. Aschenbrenner
4
Ústní informace hostů, t. j. velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích
hosté
5
Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok I.
Ing. Aschenbrenner
6
Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2023
p. Složil
7
Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2023
Ing. Sokol, MBA
8
Zpráva o činnosti orgánů města Plzně za období od 20. 9. 2023 do 5. 12. 2023
Ing. Aschenbrenner
9
Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2023
p. Andrlík
10
Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2023
p. Andrlík
11
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2- Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2023
p. Andrlík
12
Rozpočet MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025-2027
p. Andrlík
13
Přijetí věcného daru od obce Raková, okr. Rokycany
Ing. Aschenbrenner
14
Projednání informativních zpráv na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2022-2026 - blok II.
Ing. Aschenbrenner
15
Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2024
Ing. Aschenbrenner
16
Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 29. 8. 2023 do 6. 11. 2023
Ing. Sokol, MBA
17
Různé
Ing. Aschenbrenner
Pracuji...