Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5. schůze Zastupitelstva MO4 konající se 7.12.2023 od 16:00 hodin

Zpět na přehled
Bod
Název
Značka
Předkladatel
1
Schválení programu jednání
M. Bláhová
2
Volba ověřovatelů zápisu
M. Bláhová
3
Volba návrhové komise
M. Bláhová
4
Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-.3. čtvrtletí roku 2023
Ing. Majerová
5
Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 - souhrnné rozpočtové opatření č. 9
Ing. Majerová
6
Rozpočet MO Plzeň 4 na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2025 - 2027
Ing. Majerová
7
Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Lobzy (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)
Ing. Majerová
8
Nakládání s pozemky – stanovisko ke svěření spoluvlastnických podílů pozemků do trvalé správy MO Plzeň 4, k.ú. Lobzy (Příloha č. 3 Statutu města Plzně)
Ing. Majerová
9
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2024
Ing. Majerová
10
Kupní smlouva – objekt stánku s příslušenstvím a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2023 ve znění rozpočtového opatření č. 10
Ing. Majerová, Ing. Malinová
11
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu 22. ZŠ na akci „Úprava prostranství před ZŠ (přístřešek)“ a s tím související změna rozpočtu MO P4 na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 11
Ing. Majerová, Ing. Malinová
12
Plán investic MO Plzeň 4 v roce 2024
Ing. Malinová
13
Schválení účetního odpisu nedokončených investic: Stavební úpravy objektu bývalé družiny na mateřskou školu v Plzni - Újezdě – projektová příprava
Ing. Malinová
14
Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P4
Mgr. M. Hrubý
15
Informativní zprávy
Mgr. M. Hrubý
16
Schválení návrhu termínů zasedání ZMO P4 v roce 2024
M. Bláhová
17
Zpráva o činnosti KV
Bc. Martin Kubin
18
Zpráva o činnosti RMO P4
T.Soukup
19
Různé
M. Bláhová
Pracuji...